smjesak
Download

Pritiskom na ‘download’ prebacit ćete crtež u obliku .pdf filea na svoje računalo.

Otvorite .pdf file i ispišite ga na svom pisaču na papiru A4 formata.

Uzmite svoje bojice i obojite ga!